Maltreatment of iguanas and river turtles

(in Dutch, sorry)

Dit onderzoek werd uitgevoerd door een team van EALA in de Carribische kuststreek van Colombia en gefinancierd door het Nederlands Comite voor IUCN in Amsterdam. Voor een samenvatting zie hieronder:

groene leguaan
roodwangsierschildpad

In de Carribische kuststreek van Colombia vindt jaarlijks op grote schaal illegale handel plaats in eieren van de groene leguaan (Iguana iguana, in 't spaans: iguana). Ook bestaat er in die streek een gebruik om grote aantallen Colombiaanse roodwangsierschildpadden (Trachemys scripta callirostris, men noemt ze daar hicotea) te vangen en slachten voor consumptie. In 1999 heeft een team van EALA deze situatie onderzocht.

De conclusie van het onderzoek was dat jaarlijks in de periode van februari tot Pasen minimaal zo'n 600.000 vrouwtjes iguana op ruwe wijze met honden worden gevangen, vervolgens vastgebonden met hun eigen daarvoor kapotgesneden tenen en daarna levend worden opengesneden voor hun eieren, zo'n 30 tot 50 stuks per vrouwtje. De dieren worden dan losgelaten, met de open buikholte soms gevuld met gras of steentjes, en sterven een lange marteldood als gevolg van infecties, etc. De totale handel in eieren bedraagt jaarlijks waarschijnlijk minimaal zo'n 18 tot 20 miljoen stuks.

Een jager trekt de ong. 40 eieren uit een levende groene leguaan. De poten zijn met doorgesneden pezen op de rug vastgebonden (foto: Ivan Palacios).

Het lot van de hicotea is niet veel beter: deze moerasschildpadden worden in dezelfde periode op grote schaal gevangen in de uitgebreide moerasgebieden in noord Colombia en naar steden zoals Cartagena en Barranquilla gesmokkeld. Ze worden als een delikatesse beschouwd met name tegen Pasen als rundvlees niet gegeten wordt. De hicotea wordt op het schild liggend levend opengesneden, de hoornige onderkant eraf, terwijl het dier zich met bijten tracht te verdedigen. Daarna wordt de bek doorgesneden en tenslotte sterft het dier als ingewanden en kop verwijderd worden. Het gaat om zo'n 1 miljoen dieren per jaar.

EALA heeft een gedetailleerd rapport over deze situatie in juni 1999 aan de toenmalige Colombiaanse Minister van Milieu, Dr Juan Mayr Maldonado, overhandigd met uitgebreide conclusies en aanbevelingen om aan deze situatie een einde te maken.

In maart 2001 heeft EALA een campagne in Colombia gevoerd om het lot van de iguanas daadwerkelijk te verbeteren. In de hoofdstad Bogota hebben we 1000 posters verstuurd aan zo'n 200 scholen, kerken en politiekantoren.

Daarna zijn in de kuststad Cartagena 500 posters verspreid en aan de plaatselijke milieuauthoriteiten gegeven; hetzelfde in de havensteden Barranquilla en Santa Marta.

Aandacht voor de verspreide posters.